ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

До 16 квітня 2021р. просимо заповнити форму з «Анкетою випускника». Дані з форми будуть використані при формуванні дипломів.

Заповнення анкети є обов’язковим для всіх студентів 4-го курсу Інституту стало розвитку ім. В.Чорновола.