ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

За рішенням Акредитаційної комісії (протокол № 136, 6 червня 2019 року), яке затверджено Наказом МОН України у Національному університеті «Львівська політехніка» за першим освітнім рівнем (бакалавр) акредитовано спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Термін дії сертифікату про акредитацію – 1 липня 2024 року.