ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Місце проведення конференції - Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра цивільної безпеки, м. Львів, пл. св. Юра, 1 (ІІІ навчальний корпус, к.130-137), 25-27 квітня 2018 року 

 

Документи для завантаження

76-та студентська науково-технічна конференція, 15 жовтня - 9 листопада 2018 р. Секція екології, природоохоронної діяльності та туризму. Збірник тез доповідей. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2018. – 273 с.

У збірнику представлено тези доповідей 76-тої студентської науково-технічної конференції, секції екології, природоохоронної діяльності та туризму. Матеріали присвячено актуальним проблемам екології та екологічної безпеки, підприємництва у контексті сталого розвитку, шляхам активізування підприємницьких ініціатив, розвитку спеціальних видів туризму в Україні та світі, а також комплексному захисту людини в екстремальних ситуаціях і гармонізації показників захисту засобів індивідуального захисту у вітчизняних та європейських нормах. У доповідях студенти пропонують власні підходи до вирішення актуальних проблем та презентують результати власних досліджень існуючих підходів, алгоритмів і методів.

75-та студентська науково-технічна конференція, 9-31 жовтня 2017 р. Секція екології, природоохоронної діяльності та туризму. Збірник тез доповідей. – Львів: НУ «Львівська політехніка».

У збірнику представлено тези доповідей 75-тої студентської науково- технічної конференції, секції екології, природоохоронної діяльності та туризму. Матеріали присвячено актуальним проблемам сучасної екологічної ситуації та функціонування торговельного підприємств, менеджменту природоохоронної діяльності, моделювання екоінформаційних систем, різним аспектам захисту навколишнього середовища, дослідженням рекреаційно-туристичного потенціалу окремих територій, спеціалізованих видів туризму, туристичної інфраструктури, а також проблемам забезпечення та підвищення цивільної безпеки тощо. У доповідях студенти пропонують власні підходи до вирішення актуальних проблем та презентують результати власних досліджень існуючих підходів, алгоритмів і методів.