ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Перший (БАКАЛАВРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальності
(код і назва)
Перелік конкурсних предметів Форма навчання
(денна, заочна)
183 Технології захисту
навколишнього середовища
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика*, Біологія*
3. Хімія**, Географія**
денна, заочна

* Конкурсні предмети за вибором на відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)

** Конкурсні предмети за вибором на небюджетні конкурсні пропозиції

 

Другий (МАГІСТЕРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальність Спеціалізація Терміни
навчання
Форма навчання
183 Технології захисту
навколишнього середовища
Технології захисту навколишнього середовища (освітньо-наукова програма) 2р. денна
Прикладна екологія та збалансоване природокористування 1р. 5м. денна