ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Кафедра створена 17 жовтня 2011 року у складі Навчально-наукового інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола (тепер Навчально-науковий інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола) Національного університету «Львівська політехніка».

До вересня 2013 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Римар Микола Васильович. Очолюючи кафедру Проф. Римар М.В. ліцензував і акредитував дві магістерські спеціальності: «Менеджмент природоохоронної діяльності»; «Економіка довкілля і природних ресурсів».

З вересня 2013 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри став доктор економічних наук, професор Князь Святослав Володимирович. Князь С.В призначений на посаду завідувача з 2.09.2014 р. Під керівництвом Князя С.В. кафедрою ліцензовано спеціальність «Товарознавство і торговельне підприємництво», яка з 2015 р. отримала назву «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». На сьогодні ця спеціальність ліцензована кафедрою на трьох освітніх рівнях (бакалавр, магістр і доктор філософії).

У 2017 р. робочою групою кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів організовано програму навчання за подвійними дипломами. Студенти бакалаврату і магістратури отримали можливість здобуття вищої освіти паралельно навчаючись у Львівській політехніці і Варшавській школі управління.

У 2018 р. при кафедрі підприємництва та екологічної експертизи товарів  планується відкриття докторантури за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів щорічно готує нові навчально-методичні комплекси, викладачі кафедри є авторами найсучасніших навчальних і наукових праць, у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також товарознавчої експертизи товарів.

Упродовж кількох останніх років кафедрою започатковано традицію щорічного опублікування:

  • колективної монографії;
  • колективного довідника товарознавця;
  • матеріалів методичних і наукових семінарів кафедри.

Традицією є також постійна організація кураторами груп занять для студентів на підприємствах, зокрема у лабораторіях, де відбувається експертиза якості сировини і готової продукції.

Кафедра планує створити навчально-наукову лабораторію органолептичної (сенсорної) експертизи товарів, а також  кабінет торговельного обладнання.