ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Анкета для опитування студентів та аспірантів, що здобувають освіту за освітніми програмами першого, другого та третього освітніх рівнів:

Анекта

Анкета для опитування викладачів-членів робочих груп  освітніх програм першого, другого і третього освітніх рівнів:

Анкета

Анкета для опитування представників роботодавців-членів робочих груп  освітніх програм першого, другого і третього освітніх рівнів:

Анкета