ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Перший (БАКАЛАВРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальності
(код і назва)
Перелік конкурсних предметів Форма навчання
(денна, заочна)
263 Цивільна безпека 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика* 
3. Біологія*
денна, заочна

* - за вибором абітурієнта.