ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Повернення України на шлях європейського розвитку під впливом подій 2014-2015 рр., призвело, зокрема, до кардинальних змін в галузі освіти. Навесні 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив новий перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. До даного переліку увійшла галузь знань «Цивільна безпека» та, за такою ж назвою, одна із спеціальностей даної галузі. Відповідно до цього у Національному університеті «Львівська політехніка» у травні 2015 року шляхом проведення структурної реорганізації кафедр безпеки життєдіяльності і охорони праці було створено кафедру цивільної безпеки. Очолив кафедру д.т.н. Нагурський Олег Антонович, який до того працював професором кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності НУ «Львівська політехніка». Кафедра об’єднала найкращий досвід підготовки фахівців різних сфер діяльності в частині цивільного захисту та створення безпечних умов праці.

Викладачі та студенти кафедри стажуються не тільки в Україні, але і в Польщі, Німеччині.

В 2017 році президент Європейської асоціації безпеки професор Лєшек Ф. Коженьовскі (Краків, Польща) вручив кафедрі цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка» сертифікат члена European Association for Security.

В 2017 році ліцензовано спеціальність «Цивільна безпека» бакалаврського рівня підготовки фахівців. Навчальна програма спеціальності «Цивільна безпека» сформована відповідно до програми підготовки фахівців спеціальності «Інженерія безпеки» провідних ВНЗ Польщі, що відкриває можливості міжнародної академічної мобільності.

У 2018 році на кафедрі започатковано підготовку магістрів за створеною освітньою програмою спеціальності 263 «Цивільна безпека» спеціалізація «Промислова безпека і охорона праці».

Під керівництвом д.т.н., проф. Нагурського Олега Антоновича на кафедрі оновлено навчальні-лабораторії, закуплено прилади, стенди та нове обладнання для підготовки студентів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека».

З 2018 р. на базі навчально-наукової лабораторії кафедри цивільної безпеки згідно наказу Національного університету «Львівська політехніка» № 124-1-10 від 14.03.2018 р. проводиться  навчання на безкоштовних курсах підвищення кваліфікації для співробітників, викладачів та студентів Університету за професійною програмою «Надання домедичної допомоги». 

В 2021 році кафедра отримала СЕРТИФІКАТ про акредитацію освітньої-професійної програми 263 «Цивільна безпека» перший (бакалаврський) рівень №1368 від 08.04.2021р.

В 2022 році на кафедрі впроваджено нову освітню програму під назвою «Охорона праці» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» бакалаврського рівня підготовки фахівців.