ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Наукова діяльність – важливий аспект роботи кафедри. Професорсько- викладацький склад кафедри здійснює наукові дослідження за такими актуальними напрямами:

 1. Переробка та утилізація відходів, ресурсо-  та енергозбереження, фізико-математичне моделювання, контроль та захист довкілля від забруднень.
 2. Удосконалення організаційних, технічних та санітарно-гігієнічних заходів для зниження виробничого травматизму на підприємствах та системи навчання посадових осіб галузей.
 3. Нанотехнології у процесах гасіння полум’я.

 

Лабораторії:

На кафедрі знаходяться лабораторії та спеціалізовані аудиторії оснащені сучасними приладами для підготовки студентів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»:

 • Спеціалізований кабінет з охорони праці;
 • Спеціалізований кабінет засобів індивідуального захисту;
 • Навчально-наукова лабораторія виробничої санітарії та гігієни праці;
 • Навчально-наукова лабораторія пожежної профілактики;
 • Навчально-наукова лабораторія електробезпеки;
 • Навчально-наукова лабораторія кафедри цивільної безпеки «Комп’ютерне прогнозування надзвичайних ситуацій»;
 • Комп’ютерний клас «Комп’ютерні технології цивільної безпеки»;
 • Навчально-наукова аудиторія моніторингу надзвичайних ситуацій;
 • Навчально-наукова лабораторія домедичної допомоги.

 

Гранти

В 2021 році науковці кафедри цивільної безпеки, а саме завідувач кафедри цивільної безпеки професор Олег Антонович Нагурський, доцент Віктор Олексійович Васійчук та доцент Степан Іванович Качан  у співпраці з професором кафедри  екології та збалансованого природокористування Мирославом Мальованим здобули грант «Екосистемна адаптація до зміни клімату та стійкий регіональний розвиток через розширення можливостей українських біосферних резерватів», що має на меті продемонструвати екосистемний підхід з адаптації до зміни клімату в біосферному резерваті «Розточчя».

Проект реалізований в рамках Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI). Федеральне міністерство довкілля, збереження природи та ядерної безпеки Німеччини (BMU) підтримує цю ініціативу на основі рішення, прийнятого Бундестагом Німеччини. Проєкт впроваджують Фонд Міхаеля Зуккова та Університет сталого розвитку міста Еберсвальде (Німеччина) разом з місцевою громадською організацією «Природа Розточчя», а також кафедрою цивільної безпеки Інституту сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола.

У 2022 році викладачі кафедри цивільної безпеки  взяли участь у міжнародному колективному проекті «Natural products as a base for ecological sustainable preparations» програми EUREKA за спільної участі польських та сербських науковців.

Керівник проєкту: Нагурський Олег Антонович – д.т.н., проф.каф ЦБ

Виконавці: Васійчук Віктор Олексійович к.т.н., доцент каф. ЦБ; Качан Степан Іванович к.ф.-м.н., доцент каф. ЦБ.

 

Зареєстровані кафедральні НДР:

 • Радіологічний моніторинг об'єктів довкілля та радіометричний контроль вмісту радону-222 в повітрі житлових та виробничих приміщень. ЦБ-1
 • Керівник - Васійчук Віктор Олексійович, #0117U004124, 01.01.2017 - 31.12.2020.
 • Дослідження еволюції радіаційних та ростових дефектів в кристалічних структурах -елементах приладів моніторингу довкілля. ЦБ-2
 • Керівник - Качан Степан Іванович, #0117U004125, 01.01.2017 - 31.12.2020.
 • Дослідження безпекових питань основних апаратів технологічної схеми одержання пероцтової кислоти ЦБ-3
 • Керівник - Нагурський Олег Антонович, #0117U004478, 01.03.2017 - 31.12.2021.
 • Дослідження та моделювання енергоефективних і екологічних елементів конструкцій споруд в контексті сталого розвитку. ЦБ-4
 • Керівник - Литвиняк Оксана Ярославівна, #0119U103221, 01.10.2019 - 31.12.2023.
 • Дослідження та прогнозування ризиків техногенного та природного характеру в контексті сталого розвитку. ЦБ-5
 • Керівник - Параняк Надія Михайлівна , #0119U103466, 01.10.2019 - 31.12.2023.

 

Зареєстровані за госпдоговорами НДР:

 • Розробка проектів нормативно-правових актів з охорони праці підприємства г/д № 1012
 • Керівник - Комаров В.І., #, 16.10.2018 - 30.11.2018
 • Визначення фізико-хімічних показників антропогенно-порушених грунтів г/д № 550
 • Керівник - Нагурський О.А., #, 01.01.2021 - 25.01.2021
 • Проведення дослідження відповідності вимогам нормативних актів з питань охорони праці та промислової безпеки: фрези дорожньої навісної агрегатної з трактором МТЗ-82 г/д № 763
 • Керівник - Левуш С.С., #, 23.10.2017 - 15.11.2017
 • Аналіз доцільності заміни газу на електричний нагрів машини "ROTOSHAFTLESS 530", г/д № 885-2022
 • Керівник - Кіт Юрій Володимирович, #, 10.02.2022 - 31.03.2022

 

Наукові  конференції:

XVI Міжнародна науково-методична конференція

«Безпека життя та діяльності людини – освіта, наука, практика».

Конференція акредитована як 123 конференція Європейської Асоціації Безпеки EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY.

Організатор  Кафедра цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка».

Місце проведення конференції  Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра цивільної безпеки, м. Львів, пл. св. Юра, 1

Проведена 25-27 квітня 2018 року

Захід відбувся під патронатом Міністерства освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Європейської Асоціації Безпеки.

В конференції прийняли участь 65 науковців з 32 навчальних закладів та установ, які обговорили проблемні питання безпекової освіти.

Наукові доповіді, виступи й дискусії на конференції дали можливість для продуктивного обміну досвідом між провідними вченими України і Європи, молодими науковцями та практиками в галузі безпеки життєдіяльності, зміцнення взаємозв’язків між вищими навчальними закладами для подальшої наукової співпраці та обміну результатами досліджень

 

За результатами конференції видано збірник тез доповідей.

Документи для завантаження