ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Кафедра цивільної безпеки НУ «Львівська політехніка» проводить підготовку бакалаврів за освітньою програмою  «Охорона праці».

 Навчання здійснюється за такими формами:

  • денна;
  • заочна.

 Термін навчання для здобуття кваліфікації бакалавр на базі повної загальної середньої освіти - 8 семестрів,  базі ОКР молодшого спеціаліста - 6 семестрів.

Мета освітньої програми «Охорона праці» надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 263 – цивільна безпека та підготувати студентів до подальшого навчання за обраною спеціалізацією.

Здійснюється також підготовка магістрів за спеціальністю «Цивільна безпека», спеціалізація «Промислова безпека і охорона праці».

Магістри з «Промислової безпеки та охорони праці» будуть володіти навичками превентивного і аварійного планування, управління заходами безпеки професійної діяльності, організації і упровадження сучасних систем менеджменту техногенного й професійного ризику на підприємствах і в організаціях будь-якого роду діяльності.

Здобуття фаху магістра з «Промислової безпеки та охорони праці» у поєднанні із освітою, отриманою бакалаврами інших технічних спеціальностей дасть змогу суттєво розширити можливості подальшого працевлаштування.

Ліцензійний обсяг — 50 осіб

Денна форма навчання — 30 осіб, заочна — 20 осіб

Рівень підготовки випускників кафедри дає змогу успішно працювати за фахом на всіх підприємствах в Україні, незалежно від форм власності і видів їх діяльності, а також в місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування

Переваги навчання:

  • Участь у міжнародних конференціях та семінарах;
  • Участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конкурсах та олімпіадах;
  • Проходження практики не тільки на базі працюючих підприємств, а також за програмою міжнародної академічної мобільності у провідних міжнародних ВУЗах.
  • Можливість відпочинку на базах університету на узбережжі Чорного моря, в Карпатах та Шацьку на спеціальних умовах для студентів.

Наші студенти беруть участь у міжнародних конференціях та семінарах, а також у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт:

2022 (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського)

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» (секції «Охорона праці», «Цивільний захист», «Техногенна та промислова безпека») 1 місце, ст. 5 курсу Штогрин Юрій (науковий керівник Федевич О.Є.)

2021 (Національний Університет Львівська політехніка)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі знань «Науки про Землю» 2 місце, ст. 4 курсу Вічистий Святослав (науковий керівник Нагурський О.А)

2021 (Національний Університет Львівська політехніка)

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Цивільна безпека» 2 місце, ст. 5 курсу Нагурський Назар (науковий керівник Васійчук В.О.)

2021 (Національний Університет Львівська політехніка)

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Цивільна безпека» (Охорона праці) 3 місце, ст. 4 курсу Брікнер Максим (науковий керівник Федевич О. Є.)

2020 (Національний Університет Львівська політехніка)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з навчальної дисципліни «Охорона праці» 1 місце, ст. 4 курсу Назар Яворський (науковий керівник Васійчук В.О.)

2020 (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Цивільна безпека (безпека життєдіяльності)» 3 місце, ст. 4 курсу Іван Дирів (науковий керівник Нагурський О.А.)

2019  (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Цивільна безпека (безпека життєдіяльності)» 1 місце, ст. 3 курсу Назар Нагурський (науковий керівник Васійчук В.О.)

2019  (Національний авіаційний університет)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з навчальної дисципліни  «Цивільний захист»  3 місце, ст. 4 курсу Василишин Тарас  (науковий керівник Васійчук В.О.)