ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Закордонні партнери кафедри:

 • Науково-дослідний центр державної пожежної охорони Республіки Польща ім. Йозефа Тулішковского (Centrum Naukowo-Badawcze ochrony przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Rzeczypospolita Polska )
 • Факультет Основ техніки Люблінської Політехніки, Польща, Люблін (Wydział Podstaw TechnikiPolitechniki Lubelskej, Lublin, Polska)

 

В рамках «Угоди про співпрацю» між Національним Університетом «Львівська політехніка» та Люблінською Політехнікою, підписаною у Львові 15.01.2009 року, між інститутом Сталого розвитку ім. В.Чорновола Національного Університету «Львівська політехніка» та Факультет Основ техніки Люблінської Політехніки (Польща, Люблін) організовано співпрацю з метою розширення зв’язків в науковій та дидактичній роботі.

Згідно даної угоди у 2019 р. розпочато навчання студентів спеціальності «Цивільна безпека» за програмою спільного навчання, по завершені якого паралельно отримають диплом інженера зі спеціальності «Інженерія безпеки», виданий Люблінською політехнікою.

Викладачі кафедри проходять закордонні стажування та підвищення кваліфікації: 

2022р.

 • Доцент Корж Г.І., пройшла закордонне стажування у компанії FAV Service gGmbH, Гота, м.Тюрингія (Німеччина)

2021р.

 • Завідувач кафедри Нагурський О.А., пройшов закордонне стажування у Інституті нових хімічних синтезів дослідницької мережі Лукасевич, м, Пулави (Польща)
 • Доцент Качан С.І пройшов закордонне стажування у Інституті нових хімічних синтезів дослідницької мережі Лукасевич, м, Пулави (Польща)
 • Доцент Васійчук В.О. пройшов закордонне стажування у Інституті нових хімічних синтезів дослідницької мережі Лукасевич, м, Пулави (Польща)
 • Доцент Мацьків О.О., пройшла  закордонне стажування на Кафедрі інженерії довкілля і геодезії Факультету промислової інженерії Природничого університету у Любліні (Польща) Люблін, 17 грудня 2021 р.
 • Асистент Корчак Б.О. пройшов закордонне стажування на Кафедрі інженерії довкілля і геодезії Факультету промислової інженерії Природничого університету у Любліні (Польща) Люблін, 17 грудня 2021 р.
 • Доцент Дацько О.С, пройшла  закордонне стажування на Кафедрі інженерії довкілля і геодезії Факультету промислової інженерії Природничого університету у Любліні (Польща) Люблін, 17 грудня 2021 р.
 • Доцент Параняк Н.М., пройшла  закордонне стажування на Кафедрі інженерії довкілля і геодезії Факультету промислової інженерії Природничого університету у Любліні (Польща) Люблін, 17 грудня 2021 р.

2019р.

 • Старший викладач Параняк Н.М., приймала участь у Програмі підвищення компетенції у Вищій лінгвістичній школі, м. Ченстохова (Польща), липень 2019 р.
 • Старший викладач Мацьків О.О., пройшла наукове стажування у Науково-дослідному центрі державної пожежної охорони Респубілки Польща ім. Йозефа Тулішковского, жовтень 2019 р.

 

2018 р

 • Професор Болібрух Б.В., пройшов наукове стажування у Науково-дослідному центрі державної пожежної охорони Респубілки Польща ім. Йозефа Тулішковского, травень 2018 р.
 • Старший викладач Литвиняк О.Я пройшла наукове стажування у Природничому університеті м. Вроцлава (Польща), листопад 2018 р.
 • Зав.кафедри Нагурський О.А., приймав участь у Програмі підвищення компетенції у Вищій лінгвістичній школі, м. Ченстохова (Польща), грудень 2018 р.
 • Професор Болібрух Б.В., приймав участь у Програмі підвищення компетенції у Вищій лінгвістичній школі, м. Ченстохова (Польща), грудень 2018 р.