ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Перший (БАКАЛАВРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальності
(код і назва)
Перелік конкурсних предметів Форма навчання
(денна, заочна)
242 Туризм 1. Українська мова та література
2. Іноземна мова 
3. Математика*, Географія*
3. Історія України**, Географія**
денна, заочна

* Конкурсні предмети за вибором на відкриті конкурсні пропозиції (бюджетно-комерційні)

** Конкурсні предмети за вибором на небюджетні конкурсні пропозиції

 

Другий (МАГІСТЕРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальність Спеціалізація Терміни
навчання
Форма навчання
242 Туризм Туризмознавство 1р. 5м. денна, заочна